שמלות

מחיר
צבע
מידה

1,850.00 

1,100.00 

1,190.00 

1,100.00 

1,490.00 

1,190.00 

1,100.00 

1,690.00 

1,690.00 

1,590.00 

1,100.00 

1,290.00 

1,290.00 

SALE

693.00 

SALE

770.00 

SALE

735.00 

SALE

770.00 

SALE

903.00 

SALE

903.00 

SALE

833.00 

SALE

770.00 

SALE

693.00 

SALE

693.00 

SALE

770.00 

SALE

805.00 

SALE

805.00 

SALE

735.00 

SALE

693.00 

SALE

1,323.00 

SALE

795.00 

SALE

945.00 

SALE

763.00 

SALE

945.00 

SALE

833.00 

SALE

693.00 

SALE

1,645.00 

SALE

1,175.00 

SALE

595.00 

SALE

645.00 

SALE

1,155.00 

SALE

745.00 

SALE

399.00 

SALE

645.00 

SALE

795.00 

SALE

595.00 

SALE

975.00 

SALE

595.00 

SALE

425.00 

SALE

645.00 

SALE

825.00 

SALE

812.00 

SALE

1,495.00 

SALE

903.00 

SALE

595.00 

SALE

399.00 

SALE

693.00 

SALE

445.00 

SALE

495.00 

SALE

445.00 

SALE

445.00 

SALE

1,187.50 

SALE

1,187.50 

SALE

345.00 

SALE

550.00 

SALE

399.00 

SALE

399.00 

SALE

550.00 

SALE

695.00 

SALE

1,175.00 

SALE

595.00 

SALE

1,175.00 

SALE

695.00 

SALE

745.00 

SALE

575.00 

SALE

825.00 

SALE

995.00 

SALE

595.00 

SALE

745.00 

SALE

645.00 

SALE

387.00 

SALE

895.00 

SALE

795.00 

SALE

895.00 

SALE

399.00 

SALE

595.00